På vej mod en ny investeringsstrategi

2018 har i høj grad været præget af overgangen til en ny investeringsstrategi som følge af, at Pensionskassen for Farmakonomer er blevet en del af PKA. Målet med den nye investeringsstrategi er at opnå høje stabile afkast, der samtidig bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

I starten af året blev Pensionskassen for Farmakonomers investeringsforeninger solgt, og der blev investeret i aktier, kredit og obligationer. Samtidig har Pensionskassen for Farmakonomer gradvist i løbet af 2018 foretaget investeringer i direkte infrastruktur, særlig kredit og Private Equity på samme vis som de øvrige pensionskasser i PKA-samarbejdet.

Fremadrettet vil Pensionskassen for Farmakonomer også fokusere yderligere på investeringer i grøn energi, fx vindmølleparker og solceller, og i højere grad få integreret PKA’s ambitiøse klimastrategi. I 2018 investerede PKA for eksempel i to solcelleparker i Californien og en vindmøllepark i Sverige. Med de to investeringer har PKA nu investeret samlet 21 mia. kr. i klimarelaterede projekter, der leverer grøn strøm til mere end 2,3 mio. husstande. Målet er, at 10% af PKA’s samlede formue er investeret i klimaprojekter ved udgangen af 2020.

”Pensionskassen for Farmakonomer har ved at komme med i PKA-fællesskabet fået mulighed for at opsøge nye, spændende muligheder for investeringer til gavn for medlemmernes pension. I 2018 har vi i bestyrelsen arbejdet med overgangen til en ny investeringsstrategi for at opnå høje stabile afkast, der samtidig bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Pensionskassen for Farmakonomer har bl.a. i 2018 været med til at investere i to amerikanske solcelleparker sammen med de tre andre PKA-pensionskasser.”

Jesper Gulev

Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Farmakonomer, udpeget af Danmarks Apotekerforening

Uro på markederne

2018 var et år med stor uro på investeringsmarkederne. Ni ud af ti børsnoterede investeringer på verdensplan gav et negativt afkast, og det ramte alle investorer i større eller mindre grad. Det gælder også i Pensionskassen for Farmakonomer, hvor afkastet for året endte på -2,4% 

Pensionskassen for Farmakonomers afkast ligger i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber. Det skyldes, at Pensionskassen for Farmakonomer har mange stabile investeringer, der typisk giver langsigtede afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. De seneste 10 år har Pensionskassen for Farmakonomers afkast i gennemsnit været på 6,2%.

Pensionskassen for Farmakonomers investeringer i danske ejendomme og salget af pensionskassens skovinvesteringer har for eksempel bidraget positivt til det samlede afkast med 11,2%. Til sammenligning faldt de børsnoterede aktier med -8,7% i 2018.

Pensionskassen for Farmakonomer vil fortsat have fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og giver medlemmerne gode afkast i såvel gode som dårlige tider. Pensionskassen for Farmakonomer er så velkonsolideret, at den gode kontorente på 4,7 % kan fastholdes i 2019.

Hvidvask og udbytteskat

I september 2018 fremlagde Danske Bank sin redegørelse om bankens involvering i hvidvask i Estland. PKA ser som investor og kunde i banken med stor alvor på sagen. Derfor valgte man at sætte Danske Bank på observationslisten som følge af Hvidvasksagen, og PKA har siden holdt flere møder med bankens ledelse for at få klarhed over sagen.

PKA følger Danske Banks videre tiltag, og ser positivt på, at man har ændret bestyrelsens sammensætning. PKA ser frem til ansættelsen af en ny permanent adm. direktør. Banken er fortsat på PKA’s observationsliste.

I oktober kom det frem, at en lang række internationale investeringsbanker har været involveret i sager om uberettiget refusion af udbytteskat. PKA ser med stor alvor på sagen og er gået i kritisk dialog med alle banker, der potentielt kan være involveret i de ca. 400 sager, som medierne omtaler. Bankerne er alle sat på PKA’s observationsliste.

PKA fortsætter sine daglige aktiviteter med bankerne, men indgår ikke nye langvarige strategiske partnerskaber, før afdækningen af bankernes involvering i den europæiske udbytteskatsag er afsluttet.

PKA indledte sammen med ATP og PFA en særlig kritisk dialog med Macquarie, som de tre danske pensionsselskaber har investeret i TDC sammen med. Macquarie erkender, at bankens handlinger ud fra ansvarlige hensyn ikke var i orden. Banken mener, at kulturen er ændret i hele koncernen, og at der er retningslinjer og procedurer i selskabet, der skal sikre, at noget lignende ikke kan ske igen. PKA, ATP og PFA har mødtes med repræsentanter for banken og stillet en række opfølgende spørgsmål for at få sikkerhed for, at det er tilfældet. Pt. indgås der ingen nye partnerskaber med Macquarie.