Forord

Pensionskassen for Farmakonomer blev fra 1. januar 2018 en del af PKA-fællesskabet som fortsat selvstændig pensionskasse. Samarbejde og stordriftsfordele med de tre andre PKA-pensionskasser gør Pensionskassen for Farmakonomer mere robust over for de krav, som både medlemmer og myndigheder stiller. Og Pensionskassen for Farmakonomer har mulighed for at udvikle flere services og nye produkter til medlemmerne. En anden fordel er lavere administrationsomkostninger, så medlemmerne får endnu mere ud af deres indbetalinger.

Farmakonomerne har nu også adgang til en række digitale selvbetjenings- og rådgivningsværktøjer, så de nemt og enkelt kan få overblik over deres pension.

God rente og faldende omkostninger

I 2018 fik medlemmerne forrentet deres opsparing med 4,7% før skat, og de kan også i 2019 forvente samme rente.

Der var turbulens på de finansielle markeder i 2018. Heldigvis har Pensionskassen for Farmakonomer en så stabil økonomi, at medlemmerne fortsat kan nyde godt af en god rente. 

PKA-samarbejdets øgede digitalisering og effektiv administration har været med til at sænke de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. medlem. I 2018 faldt omkostningerne pr. medlem til 365 kr. I 2019 falder omkostningerne yderligere til 355 kr.

Pensionskassen for Farmakonomer har en god økonomi, og bestyrelsen har i 2018 arbejdet med at sikre størst mulig investeringsmæssig handlefrihed og en stabil og forudsigelig udbetalingsprofil for pensionerne. Desuden arbejdes der på at kunne tilbyde medlemmerne nye valgmuligheder i pensionspakken.

Udfordrende investeringsår

2018 var et udfordrende år på investeringsmarkederne. Ni ud af ti børsnoterede investeringer på globalt plan gav et negativt afkast, og det gjorde det svært for alle investorer at skabe positive afkast. Det gælder også i Pensionskassen for Farmakonomer, hvor afkastet for året lød på -2,4%.

Pensionskassen for Farmakonomers afkast ligger i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber. Det skyldes, at Pensionskassen for Farmakonomer har mange alternative investeringer i fx ejendomme, der typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. 

Pensionskassen for Farmakonomer vil derfor fortsat have fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmer gode afkast i såvel gode som dårlige tider.

Flere penge til pensionen

Forårets overenskomstforhandlinger resulterede i både mere løn og pension for farmakonomerne.

Alle faggrupper, der er en del af PKA, havde prioriteret pensionsstigninger i forhandlingerne, og flere af dem fik også øget pensionen for særydelser.

Nye digitale muligheder

I 2018 så den nye app, PKAgo, dagens lys. I appen kan man først og fremmest få overblik over sin pensionsordning. Men man kan også få gode råd til pensionen, og man kan se, hvordan ens opsparing ser ud i forhold til andre medlemmer, der ligner en selv.

Med appen udbygger PKA sin digitale tilstedeværelse og giver medlemmerne endnu flere muligheder for at holde styr på pensionen. Medlemmerne kan naturligvis fortsat få personlig rådgivning, hvis de ønsker det.

Et større fællesskab

I løbet af 2018 kunne PKA byde velkommen til nye grupper af medlemmer i fællesskabet, bl.a. den private fysioterapeutkæde BeneFit.

PKA vil fortsat arbejde for at udvide fællesskabet og byde nye medlemmer velkommen i de tilfælde, hvor det både kan komme eksisterende og nye medlemmer til gode.