Et travlt år i bestyrelsen

Bestyrelsen fik i 2018 nye medlemmer. PKA-pensionskasserne har gennem en årrække udvidet uddannelsesaktiviteterne for bestyrelsesmedlemmerne, bl.a. pga. en stadig stigende kompleksitet inden for pensionsområdet og skærpede lovkrav. For at få en god start på bestyrelsesarbejdet gennemfører de nye medlemmer et introduktionsforløb om PKA-fællesskabet og det ansvar, man har som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens repræsentanter deltager desuden i en specielt udviklet, casebaseret bestyrelsesuddannelse på Copenhagen Business School, hvilket er et krav fra Finanstilsynet.

Temadage og seminarer gav ny inspiration

I september samledes medlemmerne fra alle fire PKA-bestyrelser til bestyrelsesseminar, der gav plads til ny viden og inspiration til, hvordan PKA kan udvikle sig fremadrettet. Bestyrelsesmedlemmerne drøftede ud fra eksterne oplæg blandt andet arbejdsmarkedspensionernes samfundsmæssige betydning og hvordan pensionskasserne som investor kan spille en rolle i forhold til udviklingen på transportområdet og som social og finansiel aktør i forhold til udviklingen på ejendomsmarkedet. 
I starten af året var bestyrelsesmedlemmerne fra alle fire PKA-bestyrelser desuden samlet til temadag, hvor de ud fra oplæg fra administrationen drøftede de områder, hvor Finanstilsynet ved den ordinære inspektion i 2017 havde bedt om yderligere redegørelser.

Fokus på nye investeringsmuligheder

Pensionskassen for Farmakonomer har en solid økonomi og gode forudsætninger for at få medlemmernes opsparinger til at vokse. 2018 viste sig dog at blive et udfordrende investeringsår inden for flere forskellige investeringsklasser, og derfor har Pensionskassen for Farmakonomers investeringsstrategi og risikospredning været et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Bestyrelsen tog stilling til nye, store investeringsmuligheder, og det førte fx til en investering på to mia. kr. i to solcelleparker i Californien. 

Samarbejde med Danica undersøges af myndighederne

PKA indgik i 2018 et samarbejde med Danica om at give et tilbud på en firmapensionsordning. Det gjorde PKA først og fremmest, fordi samarbejdet og en eventuel tilgang af nye medlemmer kunne komme både de nye og eksisterende PKA-medlemmer til gode. PKA bød på de overenskomstansatte HK’eres pensionsordning i den pågældende virksomhed, mens Danica bød på ledernes pensionsordning. 

Konkurrencemyndighederne anmeldte i 2018 samarbejdet til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), da de mener, at der er et problem i forhold til konkurrencereglerne. PKA modtog en sigtelse fra SØIK, og sagen kører videre i 2019. PKA kan risikere at skulle betale en bøde i sagen. PKA har i hele processen har været åbne om samarbejdet både over for kunden, offentligheden og myndighederne.

Ny forretningsmodel

Bestyrelsen har gennem en længere periode overvejet at indføre en ny forretningsmodel for Pensionskassen for Farmakonomer. Konklusionen på drøftelserne i 2018 blev, at Pensionskassen for Farmakonomer fastholder en forretningsmodel baseret på et gennemsnitsrenteprodukt, og tilstræber en stabil og forudsigelig udbetalingsprofil for medlemmernes pensioner.